Tag - کاپینگ چشم بسته

Blind Cupping یا کاپینگ چشم بسته چیست؟

 Blind Cupping با کاپینگ معمولی قهوه که هیچ چیزی در مورد قهوه ه­ای که تست می­ کنید نمی دانید ، تفاوت دارد. این بدان معنی است که به حقیقت نزدیک شوید. علاوه بر این، برای عینیت و بینش بهتر، می­ توانید قهوه را از روستری های دیگر هم به میز آزمایش اضافه کنید. در Blind Cupping افرادی که قهوه را می­...