Tag - نور فرابنفش در قهوه

کنترل کیفیت رست قهوه توسط نور فرابنفش

ثبات یک اصل اساسی در موفقیت رستر ها است. روشن است که ثابت نگه‌داشتن تمام متغیر ها به یکسان و یکنواخت بودن محصول کمک شایانی میکند که نور فرابنفش در این ثبات بسیار موثر است. در با تاثیر نور فرابنفش در  تشخیص دانه‌های سبز آسیب‌دیده و ترفیع کیفیت محصول نهایی اشنا می شویم. نور فرابنفش چیست؟ چشم انسان در دیدن این...