Tag - قهوه ساز کلور

آیا با قهوه ساز Clever آشنایی دارید؟

قهوه ساز قطره چکانی کلور clever از قهوه ساز های دستی محسوب می شود و ترکیبی دقیق و بسیار کارآمد از بهترین ویژگی های دو روش دم نمودن قهوه با فرنچ پرس و روش فیلتری و حذف اشکالات دم نمودن قهوه می باشد. کنترل زمان خیساندن و دم کردن قهوه در روش فرنچ پرس راحت تر است اما از...