Tag - قهوه اکوادور

5 دلیل توسعه قهوه تخصصی در اکوادور

هنگامی که در اطراف میدان های شهر اکوادور  قدم می زنید یا زمانی که برای قدم زدن به میان مزارع کوهستانی می روید، می توانید آن  تغییر را ببینید . می توانید عطر آن را در خیابان ها، و طعم آن را روی زبان خود حس کنید. قبلاً گفته بودیم که در کشورهای تولیدکننده قهوه، قهوه تخصصی سرو نمی...