Tag - فرنچ پرس

با تاریخچه‌ ی فرنچ‌ پرس آشنا شویم

اولین طراحی برای این دم‌آور قهوه در سال ۱۸۵۲ توسط دو فرانسوی به نام‌های مایر(Mayer) و دلفرگ (Delforge) شکل گرفت. به همین دلیل شبیه فرنچ‌ پرس های امروزی نبود که  در درون بشر این دستگاه درزگیر آب وجود نداشت .اولین مدل آن، شبیه سرهم‌بندی مدل‌های امروزی‌اش بود که توسط دو ایتالیایی به نام‌های آتیلیو کالیمانی (Attilio Calimani) و جولیو...