Tag - زادگاه قهوه کجاست

قهوه اتیوپی زادگاه قهوه ها

زادگاه قهوه اتیوپی ،برای دانه­ های قهوه آن معروف است. این کشور بخشی از بهترین قهوه جهان را تولید می ­کند. امروز ما قدم به عمق این منطقه می­گذاریم و می­بینیم که چه چیزی این کشور تولیدکننده قهوه را چنین خاص کرده است. ما به تاریخ غنی قهوه و وضعیت فعلی آن در این کشور آفریقای شرقی نگاه خواهیم...