Tag - دو آوری قهوه

آیا گاز درون قهوه خوب است یا بد؟

آیا قهوه تازه رست قابل‌مصرف است؟ بله ولی گاهی هم نه! قهوه تازه رست سرشار از گاز است و نوشیدن قهوه تازه رست همانند نوشیدن قهوه مانده لذت بخش نیست. یک رستر یا باریستا باید اطلاعاتی درمورد گاز زدایی و تاثیرات آن در دم اوری داشته باشد گاز زدایی قهوه چیست؟ گاز زدایی به معنی خارج کردن گازها از قهوه رست...