Tag - دم اوری قهوه

اسیدیتی قهوه را هنگام دم اوری چگونه کم و زیاد کنیم؟ قسمت دوم

اندازه‌ی آسیاب و عصاره گیری هنگام دم آوری قهوه واقعیت اینجاست که نمایه ای مشخص از آسیابی که بتوان بر اساس آن میزان اسیدیتی را تعیین کرد وجود ندارد. هرچند، قوانین محدودی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند اسیدیتی بیشتر و یا کمتری در قهوه‌ی خود شاهد باشید.  درشت تر بودن اسیاب، نرخ عصاره گیری را میکاهد چرا که سطح...

اسیدیتی قهوه را هنگام دم آوری چگونه کم و زیاد کنیم؟ قسمت اول

اسیدیتی واژه‌ای تفرقه‌انداز در دنیای قهوه است. چرا که برای بعضی‌ها یادآوری است از طعم‌های تیز و ترش و برای بعضی دیگر، ویژگی‌ای قابل تقدیر و احترام. اشتباه نکنید، درست است که قهوه‌ ی ترش قهوه‌ ای ناخوشایند است اما اسیدیتی خوب و پیچیده می‌تواند خاطره‌ی یک نارنگی شیرین را برای شما یاداوری کند. به همین دلیل ذر بین...