Tag - اموزش کار دستگاه اسپرسو

نحوه کار کردن دستگاه اسپرسو چگونه است؟

درست کردن اسپرسو یکی از کارهای روزانه چند میلیون نفر در سراسر جهان است. اما چند نفر از ما کارکرد دستگاه اسپرسو را می شناسد؟ وقتی باریستا یک شات را در دستگاه قرار می دهد چه اتفاقی می افتد؟ برای پی بردن به راز های نهان پشت پرده دستگاه اسپرسو با ما همراه باشد. آب و پمپ دستگاه اسپرسو هر اسپرسو...